Project child triatlon

Současný moderní svět, všudypřítomný zábavní průmysl a komunikační technologie odvádějí naše děti od přirozeného pohybu, od běžných pohybových a sportovních dovedností.

Posláním České triatlonové asociace je, mimo jiné, zajistit dlouhodobé stabilní podmínky pro sportování dětí. Přivést je a udržet je u kombinace alespoň dvou původních aerobních sportů: u plavání, cyklistiky nebo běhu. Naučíme děti dobře umět tyto sporty, pomůžeme posílit jejich oběhový a imunitní systém, získat přátele a zážitky na celý život. Bez administrativní zátěže a přesto důvěryhodně, s využitím moderních sportovních metodik:

Triatlon děti

Česká triatlonová asociace realizuje projekt Triatlon děti, jehož cílem je přivést k pravidelnému sportování a snad i k soutěžení nových pár tisíc dětí v tréninkových skupinách, které pak budou posilovat triatlonové kluby a/nebo budou vytvářet kluby nové.

Tréninkové skupiny dětí vznikají ať pro děti, které evidentně potřebují pohyb – dostat je alespoň občas od počítače, aby zhubly, aby se znovu naučily dýchat, verbálně komunikovat. Stejně tak vznikají skupiny se sportovní ambicí, s cílem naučit se závodit a vyhrávat. Všichni budou mít možnost se v roce 2014 účastnit seriálu náborových závodů pro děti v každém z krajů v ČR.

Nyní hledáme právě Vás – organizátory a trenéry. Pokud se chcete zapojit do projektu a spolupracovat s ČTA při trénování dětí, tak se prosím on-line zaregistrujte:

  • Nezávazně se registrujte prostřednictvím on-line formuláře
  • Následně obdržíte informace o projektu, zvláště pak podklady pro jednání s rodiči dětí.
  • Registrujte tréninkovou skupinu v počtu 2 – 5 dětí ideálně podobného věku od 8 do 15 let prostřednictvím on-line formuláře tréninkové skupiny.

Vlastní práce s dětmi bude ze strany České triatlonové společnosti podporována sérií metodik a vzdělávacích programů jak pracovat s dětmi po organizační i sportovní stránce. Vedle toho budete mít v každém kraji ČR supervizora projektu, který vám bude průběžně k dispozici.

ČTS bude tréninkové skupiny dále podporovat zajišťováním financování s využitím finančních zdrojů z dotačních titulů, od sponzorů, od rodičů atd. a poskytováním podpůrných služeb pro tréninkové skupiny jako jsou účetnictví, finanční a projektové řízení, metodická podpora, služby IT portálu apod. Projekt zároveň umožní odměňovat vedoucí tréninkových skupin za sportovní přípravu dětí.

Pro další informace nás kontaktujte na e-mailu: triatlonse@triatlon.cz