Základní informace o Mobilní časomíře

Mobilní časomíra umožňuje změřit výsledky závodů pomocí mobilních telefonů.

Tato technologie je vhodná pro závody, kde se neočekává větší množství závodníků na jednotlivých mezičasech a není vhodná tam, kde o pořadí rozhodují setiny vteřiny. Je to dobrá alternativa k ručnímu měření časů, není to zamýšleno jako alternativa k měření výsledků chipovou technologií. Systém byl pilotovaný 2 roky a nyní byl uveden pro komerční využití.

Informační systém ČTA může nyní uživateli (pořadateli závodu) vygenerovat a prodat Bezpečnostním klíč, který se zadá do mobilních zařízení, pomocí kterých pak lze jednoduše měřit výsledky.

Cena licence pro mobilní měření = cena Bezpečnostního klíče je zvýhodněná pro členy ČTA oproti nečlenům.

Mobilní aplikace na měření časů je zdarma. Je dostupná v App Store a Google Play, tedy pro platformy iOS a Android.

Základní informace pro využití Mobilní časomíry
  • Před závodem je třeba nadefinovat měřící body pro všechny mezičasy i cíl
  • Lze použít libovolný počet mobilních měřících zařízení obou platforem
  • Celý jeden závodní den musí být mít jednu řadu startovních čísel. Startovní čísla se nesmí opakovat
Jak se startuje závod?

Mobilní zařízení si natáhnou konfiguraci závodního dne, uživatel si vybere, jaký závod bude startovat. V momentu odstartování se pak zmáčkne START pro daný závod, tím je odeslán čas startu do systému.

Jak se měří časy?
  • v okamžiku, kdy se závodník blíží k místu měření (mezičas nebo cíl), časoměřič zadá do svého mobilu startovní číslo a zmáčkne tlačítko "ČAS"
  • blíží-li se k měřícímu bodu více závodníků najednou, je možné napsat startovní čísla do zařízení dopředu (připravit si je). Aplikace každému připravenému závodníkovi připojí vlastní tlačítko "ČAS", které lze stisknout následně a dosáhnout tak maximální přesnosti
  • aplikace umí řešit i situaci, kdy je číslo závodníka nečitelné (pro měřiče nedostupné). Do systému se pošle čas bez startovního čísla a po zjištění čísla lze toto číslo k času doplnit následně

  • Mobilní zařízení pracují i v případě výpadku signálu mobilního operátora či wi-fi
  • Na jednom měřícím místě může pracovat i více než 1 mobilní měření, aby se zaručeně nachytali všichni závodníci
  • Systém zobrazuje on-line průběžné výsledky ihned, což může využít pro moderátor závodu

Změřit závod zvládne prakticky každý, doporučujeme nastudovat podrobný návod.

Obchodní podmínky užití Mobilní časomíry

Mobilní časomíru lze použít pro závody registrované v CTS. Pořadatel člen ČTA uhradí za nákup měřící licence 1500,- Kč pro užití na libovolně velký závod bez rozdílu počtu tratí, kategorií a počtu závodníků. Nečlen ČTA uhradí částku 2000,- Kč.

V případě nejasností se obracejte na dodavatele aplikace Mobilní časomíry, společnost Organizers Support, s.r.o. mailem orgsu@orgsu.org.

Podrobný návod pro nastavení závodu v CTS pro použití Mobilní časomíry je zde. Odkaz na to samé PDF, které je ke stažení v návodech na stránce O nás - Ke stažení

>