CzechTri K. Team, z.s.

Basic information
Short name: CzechTRI K. Team
TIN: 02308070
Team regulations:

CTA registry
Registration number: 3606006
State of ČTA registration: Člen ČTA, zaplaceno
ČTA member: Yes

Membership fees

Season Fee
2019 1 000 Kč
2018 1 000 Kč
2017 1 000 Kč
2016 1 000 Kč
2015 1 000 Kč
2014 1 000 Kč

Racer Members fee
Ardelt Václav (2007) Paid
Avramová Kateřina (2001) Paid
Avramová Pavla (1999) Unpaid
Bača Jáchym (2007) Paid
Bača Jan (1976) Paid
Bača Matyáš (2004) Paid
Bodlák Matěj (2009) Paid
Březina Vojtěch (2005) Paid
Čejka Jan (2001) Paid
Čejková Tereza (2004) Paid
Hochmanová Berta (2003) Unpaid
Holík Martin (2006) Unpaid
Hronová Markéta (1990) Unpaid
Janda Marcel (2004) Paid
Jandová Klára (2002) Paid
Jaroš Jakub (1985) Unpaid
Jindra Michal (2002) Unpaid
Jurica Josef (1998) Paid
Kmoníčková Pavla (2000) Paid
Kmoníčková Petra (1998) Unpaid
Kříž Matěj (2003) Paid
Kubíková Amélie (2005) Paid
Maixner Radoslav (1973) Unpaid
Maixnerová Eliška (2004) Paid
Maixnerová Jolana (2007) Paid
Maloch Václav (2008) Paid
Martínek Michal (2002) Unpaid
Martínek Ondřej (2003) Unpaid
Pajkošová Věra (1991) Unpaid
Pavelka Marek (1988) Unpaid
Pavlata Dominik (2004) Unpaid
Pavlata Tomáš (2001) Unpaid
Pirkl Miroslav (1976) Unpaid
Pleskot Ondřej (1984) Unpaid
Ptáček Jan (1973) Paid
Ptáčková Anna (2004) Paid
Půstová Markéta (2006) Unpaid
Salaj Lukáš (1985) Unpaid
Sotona Jan (2001) Unpaid
Stodola Marek (2004) Unpaid
Stodola Martin (1997) Unpaid
Stodolová Lenka (1997) Unpaid
Svoboda Martin (2005) Unpaid
Svobodová Kateřina (2002) Unpaid
Taufer Jan (1976) Unpaid
Teplá Karolína (2004) Paid
Teplý Jan (2003) Paid
Vaňková Markéta (2004) Unpaid
Vyskočil Filip (1998) Unpaid