Dětské středeční kritérium

Tracks

Age Track Main Results
1-8 0,6 No Men Final rank
1-8 0,6 No Women Final rank
9-10 0,6 No Women Final rank
9-10 0,6 No Men Final rank
11-12 0,6 No Men Final rank
11-12 0,6 No Women Final rank
13-14 0,6 No Women Final rank
13-14 0,6 No Men Final rank

Results download

>