Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

More information

Popis

Partnerem v oblasti vzdělávání a vědecko-metodického servisu je Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK FTVS). Fakulta nabízí všem aktivním registrovaných členům možnost diagnostiky aktuálního stavu organismu za zvýhodněných podmínek.

Na stránkách www.czechtriseries.cz/ftvs/test naleznete termínový kalendář a popis jednotlivých diagnostik, na které se můžete přihlásit. Jedná se diagnostiky tělesného složení, kineziologický rozbor, stanovení individuálních aerobních a anaerobních laktátových prahů, funkční zátěžovou diagnostiku, analýzu plavecké a běžecké techniky a analýzu techniky šlapání na kole. Doufáme, že tento diagnostický servis přispěje k efektivitě Vaše tréninkového úsilí a úspěchům v nadcházející sezóně.