Messages

  • Česká triatlonová asociace a GDPR.
    25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation "GDPR"). V rámci tohoto nařízení je třeba získávat informovaný souhlas opravňující Českou triatlonovou asociaci k nakládání s osobními údaji svých registrovaných členů. Na základě požadavku GDPR žádáme naše členy a současně zájemce o služby www.czechtriseries.cz o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dovolujeme si Vás informovat, že v případě odmítnutí poskytnutí souhlasu se zpracováním výše zmíněných osobních údajů se nebudete moci stát členem České triatlonové asociace, případně budete (i jakožto zájemce o služby www.czechtriseries.cz) výrazně omezeni na poskytovaných službách www.czechtriseries.cz, zejména pak vzhledem k tomu, že není možno naplnit potřebné podmínky činnosti ČTA, a to na základě platných stanov ČTA. Děkujeme za pochopení. Česká triatlonová asociace je v souladu s GDPR. Současně připravujeme, některé návody jak postupovat ve vašich klubech či pro pořadatele tak, aby jste i vy naplnili GDPR. Vývoj výkladů je velice překotný a my vás postupně budeme informovat.