Managent methodics and sport education of children

Níže zveřejněné metodiky jsou určeny zejména pro vedoucí dětských tréninkových skupin a rodiče dětí jako metodické návody, které jim mohou sloužit buď jen jako inspirace, nebo jako konkrétní vodítko při trénování dětí. Cílem metodik není tvrdý trénink triatlonové specializace, ale vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a k výuce techniky jednotlivých sportů triatlonu.

V případě, že budete některou z níže zveřejněných metodik využívat v praxi, prosíme o její ohodnocení v rozmezí 0 - 5 bodů (prostřednictvím hvězdiček). Hodnotit metodiky lze pouze po přihlášení do systému CzechTriSeries.

ČTA nezodpovídá za věcnou a formální stránku zveřejněných metodik.

(3,7727272727272727272727272728) Března Jiří - Metodika pro tréninkové skupiny

Velmi praktická metodika jak pro úplné začátečníky, tak pro mírně pokročilé trenéry. Autor pojal metodiku jako přehled možných tréninků ve čtyřech ročních obdobích (jaro, léto, podzim, zima). Předkládá ukázky tréninkových jednotek pro dvě věkové kategorie (8 – 11 a 12 – 15 let), ve většině příkladů uvádí dvě varianty (pro nižší a vyšší výkonností úroveň sportovců). Příklady tréninků jsou vhodně prokládány radami a trenérskými postřehy.

(2,1428571428571428571428571428) Kovářová Lenka - Příprava dětí v triatlonu (Metodický materiál ČTA)

Text metodiky je rozdělen do několika částí. První se zabývá obecně problematikou tréninku dětí a snaží se poukázat na rozdíly mezi tréninkem dětí a dospělých, a dále prezentuje ucelený systém dlouhodobé přípravy v triatlonu pro věkovou kategorii 8 – 15 let. Druhá část je rozdělena dle jednotlivých věkových kategorií (8 – 9 let, 10 – 11 let, 12 – 13 let a 14 – 15 let). Vždy se snaží vystihnout nejdříve charakteristiku jednotlivých věkových období, dále vyjmenovat cíle, které by měl sportovec na konci každé etapy zvládnout. Informace jsou vždy doplněné radami (jak pro trenéry tak rodiče dětí), jak těchto cílů dosáhnout. V další části je předložen nástroj pro trenéry, jak hodnotit aktuální výkonnost a předpoklady pro triatlon jejich svěřenců. Čtenář se zde seznamuje se systémem hodnocení, jednotlivými testy a jejich výsledky samostatně pro chlapce a dívky vždy po jednom roce věku.

(2,3333333333333333333333333334) Lorenc Miroslav - Metodický dopis (povídání o triatlonu)

Spíše než o metodiku jde o soubor vlastních zkušeností a postřehů s trenérskou prací v triatlonu a rad poskytovaných mírně pokročilým trenérům. Autor vychází hlavně ze zkušeností s věkově staršími sportovci (jak sám uvádí, až od patnácti let). V textu naleznete pohled autora na trénink jednotlivých částí triatlonu, v plavání se částečně zaobírá i metodikou nácviku plaveckého způsobu kraul.

(4,30) Müller Petr - Průvodce pro začínajícího trenéra dětské triatlonové přípravky (netradiční hry pro zaujetí dětí)

Metodika je určena pro začínající trenéry specializující se na nejmladší kategorie nebo pro trenéry, kteří hledají inspiraci v oblasti komplexní všeobecné přípravy s atletickým podtextem. Metodiku lze rovněž využít jako databázi her pro všeobecnou přípravu v triatlonu. Autor předkládá praktické informace pro práci s dětmi (7 – 9 let) v oblasti všeobecné přípravy, neřeší však problematiku komplexního triatlonového tréninku.

(3,20) Rejlek Tomáš - Sportovní příprava dětí ve věku 13-15 let v triatlonu

Metodika přinášející jak prvky z teorie sportovní přípravy, tak praktické rady obohacené tím, že autor je sám aktivní závodník. Metodika je dle autora určena pro děti ve věku 13 – 15 let, některé pasáže jsou ale vhodné spíše pro starší kategorie. Oproti jiným metodikám se více zabývá problematikou zdravotní stránky triatlonu (rizika, prevence zranění) a detailněji popisuje metodiku přípravy mladých sportovců na triatlonové závody. Naopak neřeší problematiku nácviku triatlonových dovedností, ani neobsahuje ukázky tréninkových jednotek.

(3,00) Šalý Jaroslav - Metodika managementu a sportovní přípravy dětské tréninkové skupiny ve věku 8-15 let

Obsáhlá metodika je určena spíše zájemcům zabývajícím se teorii tréninku. Autor vychází převážně z vlastních textů, které byly již v minulosti částečně publikovány. Pro pochopení některých pasáží je nutná alespoň základní znalost pojmů z teorie sportovní přípravy. Některé části práce vycházení již bohužel ze zastaralejších poznatků a nezachycují některé nejaktuálnější trendy. Z hlediska metodického pokrytí všech tří částí triatlonu autor trochu nevyváženě věnuje více času oblasti cyklistické přípravy. V textu se řeší spíše detailněji teorie přípravy pro jednotlivé části triatlonu, chybí ukázkové tréninky či metodické postupy nácviku triatlonových dovedností.

(3,00) Taufer Jan - Metodika managementu a sportovní přípravy v triatlonu dětí od 8 do 15 let

Metodika je určena pro začínající trenéry. Je vhodná pro zisk prvních informací o komplexní triatlonové přípravě dětí napříč věkový rozpětím 8 – 15 let. Dotýká se komplexně mnoha aspektů práce s dětmi. V textu nechybí ani ukázky tréninkových jednotek a ukázka stavby konkrétního tréninkového týdne. Metodiky nácviku jednotlivých triatlonových dovedností však neřeší. Snaha autora o pokrytí všech vymezených témat působí místy trochu povrchně, lépe by bylo specializovat se na některou konkrétní věkovou kategorii a tu detailněji rozpracovat.