Postup registrace v ČTA – právnická osoba (kluby, firmy, IČ)

 1. Pro registraci je nutné mít vytvořený osobní účet na www.czechtriseries.cz. Přihlásit se můžete zde. Pokud nemáte zřízený účet, vytvořte jej zde.
 2. Právnická osoba žádající o členství v ČTA musí mít samostatnou právní subjektivitu s přiděleným identifikačním číslem (IČ) a musí splňovat podmínky dle článku 2.3.2 Stanov.
 3. Po přihlášení klepněte na Přejít na registrační formulář na této stránce nebo vyberte ze sekce Registr ČTA hlavní nabídky položku Přihláška ke členství v ČTA - klub, oddíl.
 4. Vyplňte všechna licenční data právnické osoby do elektronické verze „přihlášky“. Tuto „přihlášku“ tiskněte, podepište a společně s níže uvedenými dokumenty odešlete či dodejte ke schválení na sekretariát ČTA:

  Zátopkova 100/2
  160 17 Praha 6
  triatlonse@triatlon.cz
  Doklady:
  • Případně uzavřená asociační smlouvy mezi ČTA a žadatelem
  • Výpis z obchodního nebo jiného obdobného rejstříku, pokud je v něm žadatel zapsán
  • Kopii znění vlastních stanov či zakladatelských dokumentů, u občanských sdružení s potvrzením o registraci dokumentů Ministerstvem vnitra ČR
  • Doložit jména statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů
  • Licenci a/nebo přihlášku nejméně jedné fyzické osoby za člena ČTA, která bude oprávněna spravovat registrační účet dané právnické osoby v informačním systému ČTA

 5. O dalším průběhu Vaší registrace bude informováni e-mailem ze sekretariátu ČTA.
 6. Registrace není dokončena bez uhrazení členských příspěvků a administrativních poplatků.
 7. Po dokončení registrace lze čerpat výhody člena ČTA vycházející zejména ze Stanov ČTA či další nabídky.
 8. V případě najesností kontaktujte sekretariát ČTA na triatlonse@triatlon.cz, nebo na tel.: 242 429 259.

Registrace je v souladu s platným Licenčním Řádem ČTA (stáhnout) a Stanovami ČTA (stáhnout).


Přejít na registrační formulář