Aquatlon Praha 11, 21. 4. 2018

Online registration form. Required fields are bolded.

Could not send the registration due to formal errors!

Comment

*) Required fields

Organizer comment

UPOZORNĚNÍ: Registrace na místě! nebude možná po vyčerpání kapacit závodu 200
Děkujeme za pochopení.Platbu startovného prosím uhraďte na číslo účtu pořadatele 8119915001/5500.

Do přihlášky prosím nezapomeňte vyplnit váš předpokládaný čas na plaveckou část!


-------------------------------------------------------------------------

>