MORAVIAMAN Triatlon

Basic information
TT Clone: Triatlon
Date: 25. 6. 2022
City: Otrokovice
Region: Zlínský kraj
Race character: ČP
Prize money: 100000,-
Organizer: MORAVIAMAN TEAM ,z.s.
moraviaman@seznam.cz
605979579
Ředitel: Daněk Jiří
Organizer's web: Open
Applications
Registration deadline: ---
CTA registartions: Yes
Registration at the competition site: No
Přihlášky přes ORGSU: No
Starting fee
Bank account number: 1411129399/0800
Payment deadline: ---
Age categories group Discounted starting fee *) Basic starting fee
Youths
(8-11)
--- ---
Youths
(12-15)
--- ---
Youths
(16-17)
--- ---
Juniors
(18-19)
--- ---
Adults
(20+)
5 000 Kč / 220,00 € 5 100 Kč / 220,00 €
Proposition Download
Application Apply
Results N/A
Gallery N/A
Feedback N/A
Competitions series
Tracks
Track Age Gender
0+ Men + Women
Group categories
Families Teams (I,II,III) Firms Relays
Age categories
Organizer comment


- Závodník je přihlášen až v momentě, kdy nám dojde platba na účet.
- Datum přijetí platby je rozhodující.
- Aktualizace plateb probíhá VŽDY počátkem následujícího měsíce.
- Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit takovou registraci, která nebude do 5 pracovních dnů od podání přihlášky spojená s platbou. POZOR taková přihláška bude brána za NEPLATNOU !!!!
- Přepisy startovného na jiné závodníky NEJSOU možné.
- Rozprava k závodu je povinná, u závodníků kategorie ELITE navíc oproti podpisu.
- Při zrušení závodu z vyšší moci, se pořadatel zavazuje k vrácení startovného ponížené o zalistovací poplatek závodníka o 500Kč (závodníci s licencí ČTA) a 600Kč (závodníci bez licence ČTA).
- Každý závodník si je vědom náročností závodu a je k tomuto závodu zdravotně způsobilý.
- Přihlášením a zaplacením startovného berete na vědomí a souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

STORNO POPLATKY
Storno poplatek činí 50% ze zaplaceného startovného. Po uzávěrce přihlášek (31.5.2021) činí storno poplatek 100%.
Přepisy startovného na jiné závodníky, nejsou možné.

ZPŮSOB HRAZENÍ
Platba bankovním převodem na účet 1411129399/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo, které Vám vygeneruje systém Czechtriseries, a do kolonky zpráva pro příjemce uveďte příjmení závodníka. Platby, u kterých nebude tato identifikace, nespárujeme.
Platby jsou aktualizovány VŽDY počátkem následujícího měsíce.
STARTOVNÉ NA MORAVIAMAN TRIATLON JE NA JMÉNO, KTERÉ UVEDETE V PŘIHLÁŠCE. PŘEPISY STARTOVNÉHO NEJSOU MOŽNÉ.

IBAN : CZ03 0800 0000 0014 1112 9399
BIC number : GIBACZPX
Jméno banky : Ceska sporitelna
MORAVIAMAN TEAM, z.s., Štěrkoviště 1295, Otrokovice 765 02, Czech Republic
V případě, že u vašeho jména nebude odsouhlasena platba, je nutné, aby jste vzali doklad o provedené platbě na prezentaci. Po termínu uzávěrky již neprovádějte platbu na účet, ale při prezentaci hotově.

Přihlášením na závod MORAVIAMAN TRIATLON, konaný dne 25.6.2022, respektujete skutečnost, že startujete na vlastní nebezpečí a způsobené škody nemůžete vymáhat na pořadatelích. Závod se jede za plného provozu, a proto musí být dodržována pravidla silničního provozu.

Děkujeme
Title:
Link:
Icon:
>